Goede gezondheid begint bij propere lucht.Kinderen en jongeren zijn een kwetsbare groep wanneer het gaat over fijn stof. Het project AIRbezen kan een stimulans zijn om werk te maken van schone lucht in de schoolomgeving. Daarom kan er in de klas ook gewerkt worden met het educatief pakket ‘Luchtverontreiniging’ gericht naar 9- tot 11-jarigen. Het helpt om de onzichtbare problematiek van fijn stof op een begrijpelijke manier aan kinderen uit te leggen. Bovendien biedt het middelen aan om na te denken over de eigen invloed op luchtkwaliteit en de oplossingen die voorhanden zijn. Dit pakket vindt u online terug op: http://properelucht.be/educatie.

Heeft uw klas of school nog vragen over het project ? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Jens Vermeulen.

e-mail:
jens.vermeulen@beweging.net
telefoon: 09/269 96 69


Stacks Image 1179

CONTACT
Stacks Image 716
project AIRbezen
Korenlei 20
9000 Gent
+32 9 269 96 69
contact@airbezen.be